Teater i Närpes

I Närpes har det allt sedan början av 1900-talet funnits ett livligt intresse för teaterverksamhet. Revyerna har varit en bra grund för att ge personer med ambitionen att spela teater scenvana.

Föreningen Närpes teater grundades 1964 och är idag en sektion inom Närpes Hembygdsförening. Sommaren 1966 byggdes en vridläktare där publiken sitter och där man kan växla scen genom att låta läktaren gå runt 360° på en vridkonstruktion. Den gamla "Vridin" hade fyllt sin funktion väl i 45 år, ända tills åldern tog ut sin rätt och en ny läktare byggdes 2011. 

Teatern har producerat en mängd pjäser genom åren. Allt från Bertol Brechts pjäs "Senora Carrars gevär" till "Högt bland Sarrijärvis moar" av Väinö Linna. Den senast akutuella pjäsen har varit "Du wida wackra wilda wäst" av Peter Snickars.

Alla pjäser spelas på Närpesdialket, vilket ger en extra krydda åt teaterbesöket. Kom och se hur mycket du förstår av Närpes "språket".

Söner av ett folk har det jobbigt i pjäsen med levande rekvisita

 

"Söner av ett folk" spelades på teatern 1977-78. Enligt de som var med var "Lennart Snickars som Halme oförglömlig". Bland många andra medverkande spelade Georg Backlund rollen som Janne Kivivuori den äldre, och Edvin Nixholm den yngre versionen. 
 
Länk till Närpes Teaters hemsida. Där man också kan boka biljetter!