Guidning


I våra muséer kan man under sommarmånaderna få en guidad rundvandring. Vardagar 10.00 – 16.00. En museeavgift på 2€ per person brukar vi vilja ha. Att vandra runt på området är gratis. Grupper och andra tider får man boka in på beställning.

Genom länken här kan du komma in på ett virtuellt besök redan nu 

http://www.kultur360.fi