Hembygdsföreningen

Hembygdsverksamhet är samverkan människor emellan, och mellan människor och miljön.

Närpes Hembygdsförening grundades 1929, och har sedan dess arbetat för att höja trivseln och värna om den unika kulturmiljön som finns i Närpes.

Inte minst den lokala historien, och den unika dialekten, sätter sin prägel på orten och gör hembygdsarbetet både personligt och intressant.

Bli medlem

Vill du bli medlem i Närpes Hembygdsförening och stöda vårt arbete? Medlemsavgiften för år 2024 är 15€ och betalas till konto FI44 4963 1040 0094  46 (Närpes Sparbank). Använd referensnr 20239.

OBS! Skicka din e-postadress och postadress till narpeshembygd@gmail.com så att vi kan hålla dig uppdaterad om vad vi har på gång!

Tack för att du stödjer vårt hembygdsarbete!