Frans O Henrikson

Var står statyn?

Frans O Henriksons föddes i Närpes  den 2 november 1870. Han blev en framgångsrik affärsman och dog mycket rik den 21 februari 1960. I sitt testamente gav han det mesta av sitt kvarlåtenskap till Svenska kulturfonden, i syfte att: "användas för svenska kulturändamål i Sydösterbotten". Det var en handling som bidragit till att kulturlivet i Syd-Österbotten än idag får välbehövligt ekonomiskt stöd.

Henrikson står staty idag i en stad i Österbotten. Vilken?


Kontakta oss:

narpeshembygd@gmail.com
tel: 0405055377

Kontoret:

Närpesvägen 2, 64200 Närpes


Museet:
Kyrkvägen 23, 64200 Närpes

Öppet:
juni till augusti

10.00-16.00