Släkten Bengts

Släkten Bengts anfader kom i slutet av 1700-talet från Lappfjärd till Närpes, där han tog anställning som dräng på Bengts hemman i Öster Yttermark.

Med tiden kom han att bli ägare till hemmanet och antog namnet Bengts. Bonden Erik Anders Bengts (1842-1934) gifte sig med Anna Stina Mickelsdotter Nix (1844-1913). Tillsammans fick de barnen, Erik August, Carl Johan Erik, Ida Irene och Oskar Valentin.

Familjen flyttade till Näsby 1881 och började där driva gästgiveri i den byggnad som idag är ett museum.

Ivar Bengts

Släkten Bengts hade en konstnärlig ådra som återfinns hos många av släktens representanter. Flera av dem blev skickliga hantverkare, smeder och snickare, eller målare.

Carl och Oskar Bengts blev kända konstnärer. Österbottens museum gjorde 2006 en bok om Carls arbete som konstnär. Boken heter: "Carl Bengts - Ljuset talar".

En kusin till konstnärerna Carl och Oskar blev fotograf i Närpes 1920. Han hette Ivar Bengts. På hans vackra bilder finns en stor del av nejdens tidiga 1900-tals historia dokumenterad..

Glasnegativen finns bevarade, och består av över 20.000 orginal "plåtar". De omspänner tiden från 1920 fram till 1959.

Carl och Oskar


Den mest kända av sönerna Bengts blev Carl (1876-1934). Redan som barn utmärkte han sig som en skicklig tecknare. Med sin hemgjorda perspektivlära, som på ett suggestivt sätt drog in betraktaren i bilden, fångade han omgivningens uppmärksamhet. Som tonåring fick han oljefärger av några gäster som han skjutsade till och från gästgiveriet. Sina konststudier inledde han i Helsingfors år 1895, och 1899 blev han accepterad som adept hos Axel Gallen Kallela.

Också Oscar (1885-1966) utmärkte sig som en duktig konstnär, även om han inte fick samma möjlighet till konstnärlig utbildning som sin bror. Av de båda bröderna finns idag många tavlor bevarade, och i Bengtsgården kan man finna spår av det liv de levde i Närpes.