Öjskogen

Historia

Öjskogsparken har sedan 1960-talet fungerat som musei- och friluftsområde i Närpes Hembygdsförenings regi.

 

Besök våra museer!