20598 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
10896 p, 2 personer1936
10897 p1936
10898 pass1936
10899 p, 2 personer1936
109 grupp, tre unga män två kvinnor. scannad1920
1090 bi, scannad19.12.1920
10900 p, 3 personer1936
10901 p1936
10902 p1936
10903 p1936
10904 Lav.1936
10905 p, 2 flickor1936
10906 bi1936
10907 p, 3 gossar1936
10908 p, 2 flickor1936
10909 p, 2 flickor1936
1091 bi, scannad19.12.1920
10910 p, 2 barn1936
10911 p, scannad1936
10912 p, scannad1936
10913 p, scannad1936
10914 p, scannad1936
10915 p, scannad1936
10916 p,scannad1936
10917 p, scannad1936
10918 p, scannad1936
10919 p, scannad, "ensam"1936
1092 bi, not: polis, poliskonstapel, scannad19.12.1920
10920 p, 2 gossar1936
10921 p, scannad1936
10922 bi, scannad1936
10923 bi, scannad1936
10924 p, scannad1936
10925 p, scannad1936
10926 p, scannad1936
10927 p, scannad1936
10928 scannad1936
10929 p, scannad1936
1093 P, scannad19.12.1920
10930 scannad1936
10931 p, grupp1936
10932 p, 2 personer1936
10933 p, 3 personer1936
10934 p1936
10935 p1936
10936 1936
10937 1936
10938 1936
10939 1936
1094 12x165, barn1.1.1921
10940 1936
10941 p, "stockflötarn" (stockflottarna)1936
10942 p, "Stockflötarna" (stockflottarna)1936
10943 p, "stockflötarna"1936
10944 p, "stockflötarna"1936
10945 pass1936
10946 p, 2 personer1936
10947 pass1936
10948 bi1936
10949 bi1936
1095 bi, flickor, scannad1.1.1921
10950 p, 2 personer1936
10951 bi, scannad1936
10952 pass, scannad1936
10953 gruppfoto, agenter, försäljare, scannad1936
10954 scannad1936
10955 p, två personer, scannad1936
10956 bi, scannad1936
10957 p, scannad1936
10958 p, scannad1936
10959 p, scannad1936
1096 P, barn, scannad1.1.1921
10960 bi, scannad1936
10961 p, fem flickor, scannad1936
10962 bi, scannad1936
10963 p, två personer, scannad1936
10964 pass, scannad1936
10965 pass, scannad1936
10966 pass, scannad1936
10967 bi, scannad1936
10968 p, två flickor, scannad1936
10969 två personer, scannad1936
1097 P, 3 fl, tre flickor12.12.1920
1097 bi, scannad1.1.1921
10970 p, tre personer, familjefoto, scannad1936
10971 bi1936
10972 p, 2 flickor1936
10973 p, 2 personer1936
10974 p, 3 flickor1936
10975 2 personer1936
10976 bi1936
10977 bi1936
10978 pass1936
10979 p, stavat "Skommars"1936
1098 P, 2 personer, scannad1.1.1921
10980 1936
10981 bi1936
10982 p, 2 gossar, anställd på Solv centralbutik, sedermera egen företagare med butik vid Oravais fabrik. född på 20talet.1936
10983 bi1936
10984 bi1936