Bäns hlekte

 

Han såm votth anfadär ti Bäns hlekte kåmm froån Laffjäl i hlute åp 1700-tale. Han va drieng åp e häiman åp Östärsidon i Ytärmartjen. Säinan votth a iegar ti häimane å to namne Bengts. Sånsånin hans Erik Anders Bengts ha fyr boån. Två oåv di va Carl å Oscar Bengts.

1881 flytta familjon till Niesby å börja me jestjiväri i he huse såm idag a vali flytta ti Öjskogsparken, alltså Bänsgålin.

Carl å Oscar Bäns

Han såm je mest tjänd oåv Bänsan je Carl Bengts (1876-1934). Räj såm boån va an aika ti rit. Tå an va storpåjk fieg an ålifärgår oåv na jestär åp jestjivärie såm an schtjussa. 1895 börja an studier kånst i Helsingfåsch å 1899 votth an elev nier Axel Gallen Kallela.

Oscar (1885-1966) vå å in tjänd kånstnär, fast itt an fieg samma möjlihäitar såm brorin ti studier.

He finns mytjt tavlår bevara oåv boåd bryödrän. I Bänsgålin kan man si nalete oåv kva liv di lievd åp 1800-tale.

Bäns-Ivar

Fläir i bänshlekte va kånstnäli oåv se. Di votth smedan, trekaran å moålarän. Ivar Bengts va fotograf å va kusin me Carl å Oscar Bengts. Han a täj mytjy vackär koth såm dåkumentierar Närpes förr i vädän. All Bäns-Ivaras kothän finns i Närpes Hembygdsföreningas arkiv.