Värksamhäit

 

Åm såmran oånas e olik såtthäsch evenemang åp åmroåde, til exempel tidsvandring, temavandring å Musiktåget, såm je in kånsär me inbjudi artistär. Berettarkafie je en aron tillställning såm a vali poulär.

Kåm å skoåd kva såm hiendär! Bessåmejie dykär e opp e nain oåv bänsan bak knutin!
 

Gaidase

Åm kvadagan milan elv å fem gar e ti val gaida runt åmroåde. Museiavjiftän je 2 €, men annåsch je e gratis ti ga runt sjölv. Tå e jeldär na gruppär elå na ar tidär foår man bok in se åp förhand.