Schenn gar e ti både skryt å klag. He je viktit att et säir kva et tyckär så vi kan utvekäl värksamhäitän
Skriv siffran 3 med bokstäver:
Har et na e sku vill jev ti musée?

Hyör oåv de bare. Så vi foår naon oåning åp samlingan våra sku et behyöv fyll i in blankett åm he et jevär å.