Teatär i Närpes

 

I Närpes a di spela myjy teatär i vädän ienda sedan början oåv 1900-tale. Mang skoådespelarär a börja me ti va mie i revyän.

Närpes Teater votth grunda 1964 å je in sekschon innåm Närpes Hembygdsförening. Såmarin 1966 votth vridlektarin byggd. Fåltje sitär åp lektarin å så gar e ti vrid runt an å så spelar di teatär runtåkring. Såmarin 2011 byggd di in ny lektar tå hande gambäl börja va hlut.

Teatre ha spela mang pjiesär, til exempel Högt bland Saarijärvis moar oåv Väinö Linna å Puntila oåv Brecht. Säinast va e "Du wackra wida wilda wäst" oåv Peter Snickars.

He såm lagar a spesiellt ja att all pjiesär åp vridin spelas åp närpes.

1977-78 spela di Söner av ett folk. Ienlit ti såm soåg a va Lennart Snickars grymt bra såm Halme. Georg Backlund å Edvin Nixholm spela Janne Kivivuori såm gamlan å yngär.


 

 

Schenn je in lenk till Närpes Teateras häimsidon. Tier gar e ti bok biljettän å.