20598 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
10985 bi1936
10986 pass1936
10987 p1936
10988 2 personer1936
10989 2 personer1936
1099 bi, scannad1.1.1921
10990 bi1936
10991 pass1936
10992 kopia1936
10993 kopia1936
10994 kopia1936
10995 kopia1936
10996 kopia1936
10997 kopia1936
10998 kopia1936
10999 kopia, stavat "Skommars"1936
11 scannad1920
110 scannad1920
1100 bi, scannad1.1.1921
11000 kopia1936
11001 kopia1936
11002 kopia1936
11003 kopia1936
11004 Lav1937
11005 p, familj1937
11006 pass1937
11007 pass1937
11008 p, 3 personer1937
11009 bi1937
1101 scannad, familj1.1.1921
11010 bi1937
11011 bi1937
11012 p, 2 flickor1937
11013 p, 2 flickor1937
11014 p1937
11015 p1937
11016 p1937
11017 pass1937
11018 p, 2 personer1937
11019 p1937
1102 P, scannad9.1.1921
11020 bi1937
11021 bi1937
11022 p, 2 flickor1937
11023 p1937
11024 p, 2 flickor1937
11025 p, 2 personer1937
11026 p, gosse1937
11027 pass, "Conn"1937
11028 pass1937
11029 pass1937
1103 P, scannad9.1.1921
1103 bi, scannad, två bilder med samma nummer, olika beställare9.1.1921
11030 p1937
11031 pass1937
11032 pass1937
11033 bi1937
11034 bi1937
11035 bi1937
11036 pass1937
11037 pass1937
11038 pass1937
11039 p1937
1104 P, scannad9.1.1921
11040 bi1937
11041 pass1937
11042 pass1937
11043 bi1937
11044 bi1937
11045 p1937
11046 bi1937
11047 pass1937
11048 pass1937
11049 pass1937
1105 P, förnamn otydligt, möjligen Lila9.1.1921
11050 bi1937
11051 p1937
11052 p1937
11053 pass1937
11054 p, 2 personer1937
11055 pass1937
11056 bi1937
11057 p, "Signar Roths flicka"1937
11058 p, "Signar Roths flicka"1937
11059 p, gosse1937
1106 P, förnamn otydligt, möjligen Lila9.1.1921
11060 p1937
11061 p1937
11062 pass1937
11063 p1937
11064 p, 2 personer1937
11065 bi1937
11066 pass1937
11067 bi1937
11068 bi1937
11069 p1937
1107 P, förnamn otydligt, not otydlig, granska bild9.1.1921
11070 p1937
11071 pass1937
11072 pass1937