20598 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
10716 p, 2 personer, scannad1936
10717 bi, scannad1936
10718 bi, scannad1936
10719 scannad1936
1072 bi12.12.1920
10720 scannad1936
10721 p, 2 personer, man och kvinna, scannad1936
10722 pass, scannad1936
10723 bi, scannad1936
10724 bi, scannad1936
10725 pass, scannad1936
10726 pass, scannad1936
10727 bi, scannad1936
10728 p, 2 flickor1936
10729 p, 2 flickor, scannad1936
1073 bi12.12.1920
10730 p, 3 flickor, scannad1936
10731 p, tre flickor klädda i vitt. Möjligen konfirmander, scannad1936
10732 p, fem gossar, scannad1936
10733 p, scannad1936
10734 bi, två personer, scannad1936
10735 bi, scannad1936
10736 p, scannad1936
10737 p, två personer, scannad1936
10738 p, tre personer, familjeporträtt, två vuxna ett barn, scannad1936
10739 p, "Backs flicka", scannad1936
1074 P, scannad12.12.1920
10740 p, "Backs flicka", scannad1936
10741 bi, möjlighen "K J", scannad1936
10742 pass, scannad1936
10743 p, scannad1936
10744 bi, scannad1936
10745 bi, scannad1936
10746 pass, scannad1936
10747 pass, scannad1936
10748 p, scannad1936
10749 bi, scannad1936
1075 pass, scannad12.12.1920
10750 bi, scannad1936
10751 "U. F. styrelse"1936
10752 bi1936
10753 bi1936
10754 p1936
10755 bi1936
10756 bi1936
10757 p1936
10758 pass1936
10759 p1936
1076 P, scannad12.12.1920
10760 p, 2 personer1936
10761 bi1936
10762 p, "Sigfrid Norrgårds barn"1936
10763 p, familj1936
10764 bi1936
10765 p, 4 personer1936
10766 p, 4 personer1936
10767 p1936
10768 Lav. 2 personer1936
10769 1936
1077 bi, scannad19.12.1920
10770 p1936
10771 p1936
10772 bi1936
10773 bi1936
10774 bi1936
10775 p, 2 personer1936
10776 p, gosse1936
10777 p1936
10778 1936
10779 p1936
1078 bi, scannad, polis?19.12.1920
10780 p, 2 flickor1936
10781 p, 2 flickor1936
10782 p1936
10783 p1936
10784 p1936
10785 p, 2 flickor1936
10787 p1936
10788 p, 2 personer1936
10789 p1936
10789 p, 2 personer1936
1079 P, scannad19.12.1920
10790 p, 2 gossar1936
10791 p1936
10792 p, 2 gossar1936
10793 bi1936
10794 bi1936
10795 1936
10796 p, grupp1936
10797 pass1936
10798 p1936
10799 p1936
108 scannad1920
1080 bi, scannad19.12.1920
10800 p1936
10801 p, 3 flickor1936
10802 Lav1936
10803 1936
10804 p, 2 personer1936
10805 pass1936